Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

PORADNIA

Get Adobe Flash player

OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI (pracownicy odpowiedzialni Katarzyna Lewandowska, Aleksandra Jagła, Jolanta Kochańska):

1. Prelekcje:

 • Siedmiolatek u progu szkoły - co to jest dojrzałość szkolna ? –prelekcja dla rodziców.
 • Co się dzieje z moim dzieckiem ? – rady dla przestraszonych rodziców - zagadnienia z psychologii rozwojowej od 3 - 6 r. ż – prelekcja dla rodziców
 • Moje dziecko jest leworęczne – zasady pracy i pomocy dziecku leworęcznemu –prelekcja dla rodziców.
 • ADHD – problem, czy wyzwanie? – prelekcja dla rodziców.
 • Moje dziecko będzie uczniem – pomoc dziecku rozpoczynającemu naukę w szkole –prelekcja dla rodziców.
 • Wychowanie bez strachu - prelekcja dla rodziców (Aleksandra Jagła) 
 • Oferta dla rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych (sprawdź)

 

OFERTA DLA SZKÓŁ:

 1. Prelekcje:
 • Jak pomóc dzieciom rozwiązywać problemy ? - prelekcja dla rodziców (Aleksandra Jagła)
 • Problemy w nauce a trudności okresu dorastania - prelekcja dla rodziców(Aleksandra Jagła)
 • Jak poprawić komunikację między dorastającymi dziećmi a rodzicami - prelekcja dla rodziców (Aleksandra Jagła)
 • Jak pomagać w nauce dziecku z dysleksją - prelekcja dla rodziców (Danuta Sarna)
 • ”Trudności w nauce a problemy okresu dorastania”- prelekcja dla rodziców
 • „Jak poprawić komunikację między dorastającymi dziećmi a rodzicami” - prelekcja dla rodziców
 • „Jak pomóc dzieciom rozwiązywać ich problemy” - prelekcja dla rodziców
 • „ Wychowanie bez strachu”- dla rodziców dzieci przedszkolnych
 • „Zagrożenia w sieci” dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 • „Współczesne używki” – prelekcja dla rodziców i nauczycieli.
 • Uzależnienia od komputera, rozpoznawanie, pomoc” – prelekcja dla rodziców i nauczycieli. 
 • Jak pracować z dzieckiem o dużej potrzebie ruchu - prelekcja dla nauczycieli (Aleksandra Jagła)
 • Rozpoznanie dysleksji rozwojowej - dziecko ryzyka dysleksji w klasach młodszych - prelekcja  dla nauczycieli i rodziców (Danuta Sarna)
 • Jak pracować z dzieckiem 6- letnim - prelekcja dla nauczycieli (Aleksandra Jagła)
 • „Praca z dzieckiem ruchliwym, lękliwym, o niższych niż przeciętne możliwościach intelektualnych” prelekcja dla rodziców i nauczycieli.
 • Prawa i obowiązki ucznia z dysleksją - prelekcja dla nauczycieli i rodziców (Teresa Wilczyńska)
 • Interpretacja opinii i orzeczeń - dla nauczycieli
 1. „Zagrożenia w sieci” -zajęcia dla uczniów w szkołach.
 2. Przesiewowe badania słuchu (Piotr Półtorak)
 3. Wybieramy szkołę i zawód - zajęcia dla uczniów (Maciej Tonder)
 4. Realizacja zadań w ramach SORE - wszyscy pracownicy
 5. Dziecko wobec wydarzeń traumatycznych – interwencja kryzysowa w szkole.
 6. Badania przesiewowe dzieci sześcio - letnich.

Placówka składająca wniosek o przeprowadzenie prelekcji może zaproponować własny temat spotkania lub wybrać temat z podanego powyżej wykazu – wniosek należy złożyć, co najmniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem – wniosek do pobrania na stronie poradni w zakładce druki do pobrania