Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

PORADNIA

Get Adobe Flash player

Etapy rozwoju mowy

ETAPY ROZWOJU MOWY DZIECKA

wg Leona Kaczmarka

 

 

I. Okres melodii (od urodzenia-1 roku)

 Okres ten rozpoczyna się krzykiem, którym dziecko od momentu narodzin sygnalizuje swoje potrzeby ( głód, niezadowolenie). Jest to zarazem trening oddechowy.Około 2-3 miesiąca życia rozpoczyna się etap głużenia,czyli bezwarunkowego wydawania rozmaitych dźwięków w stanie zadowolenia. ( Tak samo głużą dzieci na wszystkich kontynentach, nawet jeśli są głuche).

Około 6 miesiąca życia dziecko zaczyna wydawać i powtarzać dźwięki w sposób zamierzony. Etap ten nazywamy gaworzeniem. Powtarzające się sylaby mogą kojarzyć się nam ze znanymi wyrazami ( ma-ma, pa-pa, ba-ba), jednak nie przypisuje się im konkretnego znaczenia.Pod koniec 1 roku życia dziecko wypowiada świadomie kilka wyrazów.

 II. Okres wyrazu ( od 1- 2 roku)

 Dziecko posługuje się pojedynczymi wyrazami, które w tym momencie pełnią funkcję zdania. Ma tendencję do upraszczania wyrazu poprzez jego skracanie. Możliwe są wszelkie zamiany głosek i zastępowanie trudniejszych łatwiejszymi.

 III. Okres zdania ( od 2- 3 roku)

 Początkowo dziecko tworzy dwuwyrazowe zlepki zdań, żeby z czasem przekształcić je w 4-5 wyrazowe zdania. Pod względem artykulacyjnym nie jest jeszcze w stanie prawidłowo wypowiedzieć wszystkich głosek, chociaż dobrze je słyszy w wyrazie.

 IV. Okres mowy swoistej ( 3-7 rok)

 Przypada na wiek przedszkolny. W tym okresie bardzo wzbogaca się zasób językowy i dziecko tworzy zdania złożone. Często pojawiają się przestawienia głosek w wyrazie czy uproszczenia grup spółgłoskowych, a także ciekawe i śmieszne neologizmy, będące przejawem aktywności językowej dziecka.

Dziecko czteroletnie nie wypowiada jeszcze z reguły głosek sz rz cz dż  oraz r, jednak pozostałe głoski powinny brzmieć wyraźnie i zrozumiale.

Około piątego roku życia powinny pojawić się głoski sz rz cz dż r, tak, żeby do około szóstego roku życia utrwalona została prawidłowa wymowa wszystkich głosek języka polskiego.

 Rozwój mowy poszczególnych dzieci może się od siebie różnić, jednak znaczące odstępstwa od przedstawionych norm powinny skłonić rodziców do kontaktu ze specjalistą.

 

 

Opracowała

logopeda Sylwia Biernacka