Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

PORADNIA

Get Adobe Flash player

Początki poradnictwa w Sulęcinie to przełom roku 1972 i 1973. Pierwszy formalny dokument dotyczący powołania Poradni pochodzi z roku 1975. Od początku działania w Poradni zatrudnionych było  27 pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, w tym czterech dyrektorów, którzy kierowali poradnią: Joanna Kamzela /lata 1972-1975/, Danuta Cieślik /lata 1975-1977/, nieżyjący już Jan Grendzisz /lata 1977-1987/, Maria Dancewicz /lata 1987-1992/. Od roku 1972 do roku 1997, kiedy to Poradnia przeniosła się w końcu do własnego budynku, pracownicy sześć razy zmieniali siedzibę. W kolejności były to lokale w Szkole Podstawowej nr 1, Sulęcińskim Domu Kultury, bloku mieszkalnym na Os. Kopernika, budynku po byłej siedzibie PZPR przy ulicy Witosa /obecnie budynek ZUS/, internacie Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie, Przedszkolu nr 2 w Sulęcinie.

 W 1997 roku dzięki staraniom dyrektora Poradni Macieja Tondera, decyzji i pomocy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz pomocy Samorządu sulęcińskiego Poradnia otrzymała nowo wyremontowany dostosowany do swoich potrzeb budynek przy ulicy Szpitalnej 9. Oficjalne otwarcie miało miejsce dnia 02.12.1997 r.
W budynku znajdowało się 15 pomieszczeń, w tym sala rehabilitacyjna, gabinety psychologów, logopedów, pedagogów. Sala rehabilitacyjna wyposażona była w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia terapii i rehabilitacji dzieci. 

 03

Uroczystość oddania do użytku nowego budynku Poradni (rok 1997); byli dyrektorzy Poradni /od lewej / : Joanna Kamzela, Jan Grendzisz /nie żyje/ i Maria Dancewicz.

Od grudnia 2005 r. zainstalowaliśmy komputery  we wszystkich gabinetach. Utworzono również sieć komputerową w Poradni, co znacznie usprawniło naszą pracę. W 2008 r. otrzymaliśmy od MEN system  EEG Biofeedback III do diagnostyki i terapii OUN oraz mikrokomputer z oprogramowaniem do badania zmysłów.

W budynku przy ulicy Szpitalnej 9 Poradnia miała swoją siedzibę od roku 1997 do roku 2012.(zdjęcie poniżej)

04

  Siedziba Poradni w latach 1997-2012                                                                         Fot.M.Tonder

 

Aktualnie Poradnia jest jednostką organizacyjną Powiatu Sulęcińskiego.0d 02 kwietnia 2012 r.Poradnia zmieniła swoją siedzibę. Zajmujemy dziesięć specjalnie wyremontowanych, ze środków Starostwa,na potrzeby Poradni pomieszczeń, które znajdują się w budynku hali sportowej I LO im.A.Mickiewicza w Sulęcinie przy ulicy Emilii Plater 1. W pomieszczeniach tych przyjmują logopedzi, psycholodzy i pedagodzy. Poradnia posiada także jedną większą salę, w której prowadzone są zajęcia grupowe z dziećmi.

 

Wejście do siedziby Poradni P-P (przed remontem od strony Parku Szkolnego).

 

20170322 115635

 

Wejście do Poradni po remoncie.