Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

PORADNIA

Get Adobe Flash player

INFORMACJA

DLA RODZICÓW DZIECI Z POWIATU SŁUBICKIEGO ZGŁASZANYCH DO PORADNI P- P W SULĘCINIE

            Informujemy, że Poradnia P-P w Sulęcinie będzie przyjmować na badania dzieci z powiatu słubickiego. Badania dotyczyć będą dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, dzieci niedowidzących i niewidomych, dzieci niedosłyszących i niesłyszących. Badania i wydawanie orzeczeń odbywać się będzie tylko i włącznie na podstawie skierowania z Poradni P-P w Słubicach. W przypadku dzieci niedowidzących i niewidomych rodzice dziecka dostarczyć muszą również wypełnione przez lekarza zaświadczenie okulistyczne dla potrzeb oświatowych ( dostępne w zakładce druki do pobrania). W przypadku dzieci niedosłyszących i niesłyszących zaświadczenie laryngologiczne dla potrzeb oświatowych      ( dostępne w zakładce druki do pobrania). W przypadku dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera zaświadczenie lekarskie stwierdzające autyzm lub zespół Aspergera. Dopiero po otrzymaniu skierowania z Poradni P-P w Słubicach ustalany będzie konkretny termin badania.