Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

PORADNIA

Get Adobe Flash player
 

 

Poradnia zatrudnia 11 pracowników pedagogicznych, w tym 4 psychologów, 6 pedagogów, 1 logopedę. Wszyscy mają wykształcenie wyższe magisterskie, 8 studia podyplomowe, wszyscy krótko i długoterminowe szkolenia z różnych dziedzin pedagogiki, psychologii, logopedii.
Wykaz pracowników poradni wg sprawowanych funkcji i ich kompetencje
1. mgr Maciej TONDER - dyrektor, pedagog  -  socjoterapeuta, doradca zawodowy – gab. 111
2. mgr Aleksandra JAGŁA – psycholog,surdopedagog, technik audiolog – gab. 114
3. mgr Jolanta KOCHAŃSKA – neurologopeda – gab. 117
4. mgr Katarzyna LEWANDOWSKA – kwalifikacje w zakresie pedagogiki wychowania przedszkolnego, pedagogiki specjalnej (edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie), terapii pedagogicznej , surdopedagogiki, ma pełne uprawnienia do prowadzenia praktyki diagnostycznej – gab. 115
5. mgr Piotr PÓŁTORAK – pedagog, tyflopedagog – gab. 115
6. mgr Grażyna ROSIŃSKA – pedagog – gab. 118
7. mgr Danuta SARNA– pedagog, pedagog w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną – 116
8. mgr Beata SKRZYPACZ – psychoterapeuta – pracuje pod superwizją, psycholog w zakresie psychologii klinicznej – 116
9. mgr Joanna SKRZYPACZ - NAJDEREK – psycholog w zakresie psychologii klinicznej osób dorosłych, diagnoza i terapia uzależnień – gab. 114
10. mgr Teresa WILCZYŃSKA – pedagog w zakresie terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się pedagog specjalny w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo – gab. 118
11. mgr Marta MAĆKOWSKA - psycholog w zakresie psychologii klinicznej - gab.114
.

 

Pracownicy administracji 

Bożena PIETRZYK –  referent - prowadzenie sekretariatu Poradni (prowadzenie dokumentacji Poradni zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, rejestracja klientów, wydawanie dokumentów, udzielanie informacji dotyczącących form  i zakresu pomocy proponowanej przez poradnię).

Elżbieta KOTOWICZ –  księgowa

Danuta BIAŁCZYK - pracownik obsługi.