Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

PORADNIA

Get Adobe Flash player

Zakres pomocy świadczonej

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Sulęcinie

 

1.  Wczesna stymulacja rozwoju dzieci specjalnej troski w wieku od urodzenia do 6 lat

 • diagnoza rozwoju psychoruchowego małych dzieci 
 • konsultacje dla rodziców dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi
 • dostarczanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz wskazań dotyczących sposobów ich zaspokajania
 • opracowywanie indywidualnych programów terapeutyczno-rozwojowych
 • profilaktyka zaburzeń mowy, wczesna stymulacja rozwoju mowy
 • terapia logopedyczna
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów rodziców dzieci o zbliżonych problemach
 • wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych
 • pomoc w docieraniu do różnych specjalistów w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka

2. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

  • badanie lateralizacji – dominacja czynnościowa stron ciała
  • badanie dojrzałości szkolnej
  • badanie poziomu rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych
  • diagnoza możliwości intelektualnych
  • diagnoza zaburzeń emocjonalnych
  • diagnoza trudności wychowawczych
  • orzekanie o odpowiednich formach kształcenia i formach pomocy   psychologiczno-pedagogicznej

  Terapia pedagogiczna

 • zajęcia stymulacji rozwoju dzieci  
 • indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi
 • terapia grupowa prowadzona metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn’e
 • terapia indywidualna i grupowa prowadzona metodą Dennisona
 • zajęcia grupowe dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

3. Wspomaganie rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym od 7-12 lat

 • diagnoza trudności szkolnych
 • diagnoza rozwoju intelektualnego
 • diagnoza rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci
 • orzekanie o odpowiednich formach kształcenia i formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Wspomaganie rozwoju młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-16 lat

 • diagnozowanie przyczyn trudności w uczeniu się, zaburzeń zachowania, trudności wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych.
 • orzekanie o odpowiednich formach kształcenia i formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Wspomaganie rozwoju i samorealizacji młodzieży w wieku 16-19 lat

 • poradnictwo dla młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • udzielanie porad, pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych, niepowodzenia szkolne, stres
 • problem adaptacji (zmiana szkoły, rozpoczęcie nauki w nowym typie szkoły)

6. Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży specjalnej troski

 • diagnoza dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy kształcenia,
 • orzecznictwo specjalistyczne
 • opieka logopedyczna dla dzieci specjalnej troski
 • poradnictwo dla rodziców
 • współpraca z placówkami szkolnymi i innymi specjalistycznymi instytucjami  powołanymi do opieki nad dzieckiem specjalnej troski
 • działalność profilaktyczno-edukacyjna (pogadanki, szkolenia, zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli)

7. Doradztwo zawodowe

 • indywidualna diagnoza preferencji zawodowych – dobór profilu kształcenia, specjalizacji i kierunku studiów
 • grupowe sesje diagnostyczne (zainteresowania zawodowe, osobowość zawodowa)
 • grupowe zajęcia warsztatowe aktywizujące uczniów do wyboru zawodu (klasy gimnazjalne)
 • informacja edukacyjno-zawodowa

8. Wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej

 •  usługi doradcze

9. Konsultacje

Dotyczą:

 • udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży będącej ofiarami lub świadkami wydarzeń traumatycznych (kataklizmy, wypadki, tragedie rodzinne, akty przemocy),
 • terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi (zaburzenia depresyjne, lękowe, jedzenia, adaptacyjne itp.),
 • doradztwa i wsparcia dla rodziców, wychowawców, nauczycieli będących w kontakcie  z dziećmi potrzebującymi pomocy w kryzysie emocjonalnym, 
 • udzielania pomocy dzieciom dyslektycznym,
 • udzielania pomocy dzieciom z ADHD, ich rodzicom i nauczycielom

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby  i wspólnie z Państwem chcemy rozwijać naszą ofertę. Wszelkie pomysły dotyczące poszerzenia naszej oferty prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.