Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

PORADNIA

Get Adobe Flash player

OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI (pracownicy odpowiedzialni Katarzyna Lewandowska, Aleksandra Jagła):

OFERTA DLA SZKÓŁ:

Prelekcje:

 • Jak pomóc dzieciom rozwiązywać problemy ? - prelekcja dla rodziców (Aleksandra Jagła)
 • Problemy w nauce a trudności okresu dorastania - prelekcja dla rodziców(Aleksandra Jagła)
 • Jak poprawić komunikację między dorastającymi dziećmi a rodzicami - prelekcja dla rodziców (Aleksandra Jagła)
 • Uzależnienie od komputera, gier komputerowych, smartfona - jak rozpoznać problem, jak pomóc dziecku ? - warsztaty dla rodziców i nauczycieli
 • Funkcjonowanie w grupie dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej- prelekcja dla nauczycieli
 • „Jak poprawić komunikację między dorastającymi dziećmi a rodzicami” - prelekcja dla rodziców
 • Jak pracować z dzieckiem o dużej potrzebie ruchu ? - prelekcja dla nauczycieli
 • Jak radzić sobie z dziećmi o zachowaniach trudnych i agresywnych ?
 • Praca z dzieckiem o niższych niż przeciętne możliwościach intelektualnych.
 • Prawa i obowiązki ucznia z dysleksją - prelekcja dla nauczycieli i rodziców (Teresa Wilczyńska)
 • Interpretacja opinii i orzeczeń - dla nauczycieli - wszyscy pracownicy
 • Wybieramy szkołę i zawód - zajęcia dla uczniów (Maciej Tonder)
 • Realizacja zadań w ramach SORE - wszyscy pracownicy
 • Dziecko wobec wydarzeń traumatycznych – interwencja kryzysowa w szkole.
 • Dla uczniów:
 • Warsztaty na temat przemocy rówieśniczej
 • Warsztaty na temat cyberprzemocy
 • Warsztaty na temat przemocy domowej
 • Warsztaty na temat szacunku w relacjach między uczniami, nauczycielami, dyrekcją w szkole
 • Warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem
 • Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - zagrożenia komputerowe
 • Profilaktyka sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, dopalacze)
 • Badania przesiewowe dzieci sześcio - letnich.

 

Placówka składająca wniosek o przeprowadzenie prelekcji może zaproponować własny temat spotkania lub wybrać temat z podanego powyżej wykazu – wniosek należy złożyć, co najmniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem – wniosek do pobrania na stronie poradni w zakładce druki do pobrania