Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

PORADNIA

Get Adobe Flash player

Poradnia obejmuje aktualnie swym działaniem obszar wszystkich  pięciu gmin  powiatu sulęcińskiego. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież szkolną. Termin badania czy terapii musi być ustalony przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka osobiście lub telefonicznie.